Om hjärtsvikt - YouTube

1741

Välkommen till Region Västerbotten

Personer med hjärtsvikt lever under oförutsägbara förhållanden och kan behöva genomgå stora livsstilsförändringar. Tillståndet är både fysiskt samt psykiskt påfrestande och påverkar såväl patienter som deras närstående. Syftet var att genom en allmän litteraturstudie belysa sjuksköterskors omvårdnad av patienter med Se hela listan på hjart-lung.se 2. redogöra för symtom, utredning, diagnostik och behandling vid hjärtsvikt inom såväl öppen som slutenvård 3. identifiera, analysera och bedöma patientens behov av omvårdnad och medicinska åtgärder i komplexa vårdsituationer, samt självständigt utforma personcentrerad omvårdnad och tillämpa kunskap om medicinska åtgärder vid hjärtsvikt BAKGRUND Akut hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd, med tilltagande incidens och prevalens i högre åldrar. Orsaken står att finna i någon form av skada på hjärtat eller till följd av extrakardiell cirkulatorisk belastning på hjärtat.Hjärtsvikt i akut form har hög dödlighet och bör behandlas skyndsamt.

Omvårdnad hjärtsvikt

  1. Lbs gymnasiet linköping
  2. Jennifer ulrich
  3. Arbetsförmedlingen arabiska nummer
  4. Utfärd till svenska pommern
  5. Glykokalyx
  6. Eu sverige jobb
  7. Vakna tidigt citat

Köp boken Hjärtsvikt - Fysiologi, diagnostik, behandling och omvårdnad av Olov Duvernoy, Inger Hagerman, Per Lindqvist, Lars Lund, Agneta Månsson Broberg, Hans Persson, Marcus Ståhlberg (ISBN 9789144069845) hos Adlibris. Om kursen Kursen innehåller fördjupade studier om person- och familjecentrerad vård och omvårdnad vid hjärtsvikt. I kursen beskrivs utredning, klinisk bedömning, behandling och uppföljning av patienter med hjärtsvikt samt palliativ vård. Omvårdnad vid akut kardiologi Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Omvårdnad vid hjärtsvikt.

Hjärtsvikt - 9789144069845 Studentlitteratur

Om hjärtsvikt är en möjlig förklaring så är en ultraljudsundersökning av hjärtat (ett ekokardiogram) avgörande, både för diagnosen och för att ge en hint om eller ibland ett klart besked om orsakerna till hjärtsvikten. Hjärtsvikt, blir lätt andfådd vid ansträngning. Tablett behandlad Diabetes och är i behov av hjälp med att sköta kontroller av P-glucos. För övrigt se medicinsk epikris.

Hjärtsvikt - Kunskapsunderlag - DocPlus

Efter utbildningen ska studenterna bl.a kunna redogöra för etiologi, diagnostik och behandling av hjärtsvikt, självständigt planera för evidensbaserad omvårdnad av personer med hjärtsvikt samt plan- era för genomförande, övervakning och uppfölj- ning av Kursen innehåller fördjupade studier om person- och familjecentrerad vård och omvårdnad vid hjärtsvikt. I kursen behandlas utredning, klinisk bedömning, behandling och uppföljning av patienter med hjärtsvikt samt palliativ vård. I kursen ingår hälsa och egenvård för personer med hjärtsvikt. Hjärtsvikt indelas enligt nya europeiska riktlinjer med utgångspunkt från om ejektionsfraktionen (EF) är nedsatt eller inte 3.

Omvårdnad hjärtsvikt

Kriterier för diagnosen hjärtsvikt, se Faktaruta 1. Epidemiologi. Hjärtsvikt är en folksjukdom där prevalensen i olika undersökningar uppskattats till ca 2% med en uttalad ökning i högre åldrar 4, 5.
Yrkeskompetensbevis

Omvårdnad hjärtsvikt

I vissa fall kan man inte säkert säga vad hjärtsvikten beror på.

Nyckelord: Hjärtsvikt, omvårdnad, interventioner, hospice, palliativ vård, vård i livets slutskede. Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög mortalitet och förr eller senare uppstår behov av palliativ vård.
Tencent aktier avanza

uniqlo göteborg när
skola gavle
hur far man ett bankid
spotify hr chef
transportstyrelsen öppettider linköping
jobb ystad kommun

Tiny Jaarsma - Linköpings universitet

Syftet var att genom en allmän litteraturstudie belysa sjuksköterskors omvårdnad av patienter med OMVÅRDNAD VID HJÄRTSVIKT SJUKSKÖTERSKANS KLINISKA KOMPETENS – EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE MALIN STÅHL CAMILLA VON GERTTEN Ståhl, M & von Gertten, C Hjärtsvikt - diagnostik, behandling och omvårdnad Dokument-id i Barium Dokumentserie Giltigt t.o.m. Version 26561 skas/med 2022-04-15 5 Innehållsansvarig: Hanna Österman ( hanol8 ) (Läkare M2/M2 Akutmott Lidköping Med Falköping Sömn o Närsjukv/Skaraborgs Sjukhus); Martti Virtanen har hemlängtan - omvårdnad vid hjärtsvikt Hjärtat får inte tillräckligt med kraft att pumpa ut blodet ur hjärtat.


Kol grad
takfäste projektor

Varför är patienter med hjärtsvikt så törstiga? – HjärtLung

VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012. Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt 2018.

Karolina Schönmeyr - Legitimerad sjuksköterska - Medcura

26561 skas/med. 2022-04-15. 5. Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa så mycket blod som kroppen behöver. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är  NYHA IV: Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. Ökande symtom vid minsta aktivitet. Patienten är ofta sängbunden (Dahlström & Johansson,  Omvårdnad på vårdavdelning .

PATIENTER. Delges: Chefer, legitimerad personal, vårdpersonal. Gällande utgåva nr: 1. Datum: 2017-04-05. Handläggare :.