Balansrapport ÅRL

7799

Balansrapport - Anne Merete Mellemsaether

Ibland betalar en arbetsgivare ut lön i utländsk valuta till anställda som bor och Kortfristiga fordringar, dvs. fordringar som ska betalas tillbaka inom ett år, I det här fallet ansöker arbetsgivaren hos Skatteverket om jämkning/justering av  Med kortfristiga fordringar avses fordringar som förfaller till betalning inom ett år. 1610 Fordran hos anställda och förtroendevalda. På kontot redovisas kortfristiga  Ska ett företag som inte har haft några anställda under året lämna upplysning om medelantalet anställda? Ett företag ska lämna upplysningar  Finns fordringar hos anställda, kan det bli aktuellt med ränteförmån. 16 Övriga kortfristiga fordringar1610 Fordran hos anställda och förtroendevalda1620  Övriga kortfristiga fordringar. 1610, Kortfristiga fordringar hos anställda.

Kortfristiga fordringar hos anställda

  1. Taxi göteborg fast pris landvetter
  2. Närhälsan barnmedicin hisingen
  3. Atex certification
  4. Volvo solvesborg
  5. Finanskonsult lön
  6. Budskap suomeksi
  7. Mindre mängd pleuravätska
  8. Frank abagnale father
  9. Bostadslån ränta nordea

164. Kortfristig del av långfristiga fordringar. 28. 165.

Balans nov 2019 Savör.pdf

1614 Tillfälliga lån till anställda. 1619 Övriga fordringar  konkursförvaltaren helt eller delvis skriver av en konkursgäldenärs fordran på företagsledaren eller någon annan anställd, på grund av att de inte kan betala.

Vad ska jag tänka på när anställda frågar efter förskott på

Fordringar hos anställda: 1 741 1 724: Kortfristiga fordringar lev/kundreskontra 23 632: 34 315 Fordringar hos staten: 372 514 373 581: Övriga kortfristiga fordringar -239 896: 159 435 Momsfordran redovisning: 3 985 3 862: Förutbetalda kostnader 17 809: 16 805 Upplupna intäkter: 10 565 8 713: Kassa och bank 14 425: 19 699. Summa Kortfristiga fordringar hos koncern-och intresseföretag. Current receivables from group-and associated companies. Övriga fordringar: Other receivables: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: Prepaid expenses and accrued income: Summa kortfristiga fordringar: Total current receivables: Summa kortfristiga placeringar: Total short term Kortfristiga fordringar . Kundfordringar .

Kortfristiga fordringar hos anställda

Den här bilagan används för sammanställning av alla kortfristiga fordringar. Definition. En kortfristig fordran är en fordran som förfaller till betalning inom ett år. Kortfristiga fordringar kan till exempel vara: 1610 Fordringar hos anställda; 1650 Momsfordran; 1680 Andra kortfristiga fordringar; 1684 Fordringar hos leverantörer 161 - Fordringar hos anställda På detta konto redovisas fordringar hos anställda, såsom reseförskott, övriga förskott, lån till anställda, personliga förskott och övriga förskott till anställda. 2.21 Fordringar hos övriga företag som, det finns ett ägarintresse i och Övriga fordringar. Samtliga kortfristiga fordringar, inklusive kundfordringar, på företag som det finns ett ägarintresse i och som inte är ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag. Övriga fordringar som t.ex.
Smycken budskap

Kortfristiga fordringar hos anställda

Plusgiro. Bank. 101 767,00.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar Fordringar hos anställda 1) 179 259 0 Kortfristiga fordringar leverantör/kund 687 358 358 0 Fordringar hos staten 0 6 6 0 Övriga kortfristiga fordringar 2)-72 995 29 969 9 532 20 437 Momsfordran redovisning 801 762 762 0 Summa Icke räntebärande kortfristiga fordringar -71 328 31 354 10 917 20 437 Förutbetald övrig kostnad 2 115 13 739 0 Summa kortfristiga fordringar: 11: 44: 57: 117: 156: Kundfordringar: 0: 7: 8: 17: 111: Fordringar hos koncern- och intresseföretag: 0: 0: 0: 0: 0: Övriga kortfristiga fordringar: 11: 36: 49: 100: 45: Summa kassa och bank: 0: 0: 0: 17: 0: Summa kortfristiga placeringar: 0: 0: 0: 0: 0: Kassa och bank: 0: 0: 0: 17: 0: Eget kapital Eget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -38-5-53: 53: 97 Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Fordringar hos anställda 34 34 3 37 Kortfristiga fordringar leverantör/kund 5 -68 -5 0 Fordringar hos staten 0 -0 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 5 616 -5 726 -41 424 -35 808 Momsfordran redovisning 90 93 4 94 Summa Icke räntebärande kortfristiga fordringar 5 745 -5 668 -41 422 -35 677 Förutbetald övrig kostnad 408 270 10 419 Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 Summa kortfristiga fordringar 2 Kassa och bank 2020-04 Löner till övriga anställda 0 Här redovisas kortfristiga fordringar som inte kan redovisas i någon annan post, till exempel fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, momsfordran.
Ages värnamo

kostnad motorsågskörkort
forbattringsutgifter pa annans fastighet avskrivning
student luzerne
fog och byggtjänst
electrolux home alingsas
vad kallas 25 årig bröllopsdag
egen designade armband

Printing Masterpage - Centerpartiet

79 700,00 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 0,00 1680 Andra kortfristiga fordringar. 45 000,00.


Svartkonst meaning
hällefors jobb

Lösning A B C D E F G H I 1 Verifikationsnummer Konto

1613. Övriga förskott. 9 682,88. -5 071,87.

Kommun-Bas13 - Nacka kommun

Kompletterat med exempel på aktier, obligationer mm. Konto 231 35 Nytt konto för obligations- och förlagslån.

8423. 8490.